חוקים פדרליים בתחום הנדל"ן - הפדרציה הרוסית

 


רישום ממלכתי של זכויות במקרקעין

הפרטת רכוש המדינה והעירייה

אגודות חיסכון בדיור

קוד קרקע של הפדרציה הרוסית

על שיפור תנאי החיים של תושבי מוסקבה

הפרטת מלאי הדיור

קוד דיור

הפרטת רכוש המדינה של העיר מוסקבה

הקדמת קוד הדיור

משכנתא

קואופרטיבים לחיסכון

הגנת זכויות הצרכן

על צעדים נוספים של תמיכת המדינה במשפחות עם ילדים

על קדסטר הנדל"ן של המדינה

על השתתפות בבנייה משותפת של בנייני דירות ונדל"ן אחר ועל תיקונים לחקיקה מסויימת של הפדרציה הרוסית

חוק ניהול קרקעות

אודות הקרן לסיוע לרפורמה בתחום הדיור והשירותים הקהילתיים

פירוש לחוק "על משכנתא" (שיעבוד מקרקעין)

הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית

חוק רישום זכויות ממלכתי במקרקעין ועסקאות עמו

בנייה משותפת 214-FZ

על בנקים ופעילות בנקאית

הון אימהי

על קצבאות עבודה בפדרציה הרוסית
תגובות