אזרחים זרים יכולים לרכוש נדל"ן בפדרציה הרוסית

 


בהתאם לנקודה  3 של סעיף 62 לחוקת הפדרציה הרוסית, אזרחים זרים וחסרי אזרחות נהנים מזכויות בפדרציה הרוסית ונושאים באחריות על בסיס שווה עם אזרחי הפדרציה הרוסית, למעט מקרים שנקבעו על פי חוק פדרלי או אמנה בינלאומית של הפדרציה הרוסית.

בהתאם לחוקה שהוזכר למעלה ובהתאם לחוקים פדרליים שונים אזרחים זרים יכולים לרכוש נדל"ן (דירה, בית, חלקת אדמה לבנייה) בפדרציה הרוסית למעט שטחים במעמד חקלאי, שטחים שנמצאים סמוך לגבולות של המדינה ושטחים מיוחדים אחרים שנקבעו בחוק.

אזרחים זרים יכולים לרכוש נדל"ן בפדרציה הרוסית מבלי לשהות ברוסיה וזאת על ידי מתן ייפוי כוח לאיש שמייצג אותם. ייפוי הכוח לרכישה חייב להיות באישור נוטריוני ומאושר על ידי הקונסוליה של הפדרציה הרוסית באותה מדינה. 
אם הרוכש מעוניין אך ורק ברכישה אז בייפוי הכוח יצויין שמיופה הכוח יכול לבצע אך ורק רכישה ורישום הנדל"ן על שם הרוכש.תגובות