אילו אישורים נדרשים לבניית בית בפדרציה הרוסית?

 


החל מאוגוסט 2018, אין צורך בקבלת היתר בנייה מהמדינה על מנת לבנות בית מגורים פרטי בפדרציה הרוסית. די בכך שבעל המגרש ישלח הודעה לשלטון המקומי על הקמת בניין מגורים (בית).

ההודעה צריכה להכיל את שמו המלא של בעל החלקה, כתובת, סדרה ומספר דרכון, כתובת דואר אלקטרוני של המודיע, כתובת החלקה ומספר קדסטר, סוג השימוש המותר בחלקה, פרויקט הבנייה, מידות של הבית העתידי (בעל הבית יכול להכין את תוכנית הבית בעצמו), מידע על מרחק הבית למגרשים השכנים והעתק של תעודת הבעלות על החלקה.

המנהל המקומי בודק האם המגרש והבית המתוכנן עומדים בפרמטרים הקיימים בחוק. אם הם לא עומדים בפרמטרים אזי המנהל המקומי שולח הודעה מתאימה לבעל החלקה.

איך נראה התהליך:

שלב 1 - הגשת הודעה על בנייה מתוכננת.

שלב ב' - מענה של רשויות מקומיות לגבי עמידה בפרמטרי בנייה.

שלב 3 - הגשת הודעה על סיום בנייה.

שלב 4 - קבלת תשובה המאשרת עמידה של הבנייה בתקנים ותקנות תכנון עירוני.

שלב 5 - רישום הבית בטאבו.

באיזה שלב של בנייה ניתן לרשום בעלות על בניין מגורים?

ניתן לרשום בעלות על בניין מגורים בשלב ה"קופסה".

דרישות:

 1) הבית צריך לעמוד על בסיס, כלומר מחובר היטב לקרקע.

2) הבית חייב להיות מעגל תרמי, כלומר סגור. יש גג סגור, חלונות ודלתות מותקנים. (בשלב זה אין צורך בחיבורי מים, חשמל, גז, ביוב).

כפי שאתם רואים, כל התהליך פשוט ואין צורך באישורים לבניית בית. אך חשוב מאוד לעמוד בפרמטרים העיקריים של בניית בית כגון: מספר הקומות לא יעלה על שלוש, מיקום הבית ביחס למגרשים השכנים יעמוד בתקני המרחק הקיימים בחוק ועוד פרטים אחרים שרשומים בתקנות בניית בית. אם רוצים לבנות בית מגורים מעל שלוש קומות אז יש צורך בקבלת אישורים מיוחדים מהמדינה.
תגובות